naše služby

Vy si vyberiete,

my toopravíme!namontujeme!zapojíme!skompletizujeme!

Elektroinštalačné práce

Kompletné elektroinštalačné práce pre rodinné domy, bytovky, byty, rekreačné objekty, chaty, haly, sklady, polyfunkčné centrá

Revízie a odborné prehliadky

Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických.

Rekonštrukcie

Výmena starých rozvádzačov, starých poistiek a ističov za nové v zmysle aktuálne platných noriem a štandardov

Montážne práce

Elektroinštalácia ochrany pred bleskom a prepätím - bleskozvody, uzemnenia

Oprava, výmena a montáž

Vnútorné a vonkajšie osvetlenie, elektrické zásuvky, vypínače, ističe, ventilátory, smart ovládanie, satelity, kamerové systémy

výroba rozvádzačov

Certifikované zapojenie rozvádzača podľa zákazníkom predloženej projektovej dokumentácie

Internetové a Dátové služby

Montáž internetu, internetových sietí, optických kábeláží, návrh, realizácia a servis Wifi, Lan, Gpon a ďalších

IPTV - INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Sledujte televíznú klasiku vylepšenú o moderné funkcie, so 7 dňovým archívom a dostupnosťou v celej Európskej únii.

Počítačové služby

Servis počítačov, inštalácie operačných systémov, aplikácií, ochrana pred vírusom, obnova dát, zálohovanie atď...

Údržba a opravy

Rekonštrukcia, údržba a opravy elektrickej inštalácie v rodinných domoch, bytových domoch, bytoch a rekreačných chatách

Inštalácia spotrebičov

Cerfifikované zapojenie elektrických a indukčných varných dosiek, sporákov, digestorov a pod. s potvrdením záruky

Poruchová služba

Poruchové výjazdy zabezpečíme každý deň v rámci pracovnej doby, prípadne po dohode na tel. čísle 0915 040 990