Kontakt

 Kontaktné informácie

Sídlo: Tvan.sk s.r.o.
Dolné Sľažany 13
95171 Sľažany

Telefónne čísla:

+421 915 040 990


Email:

tvan@tvan.sk   

Bankové spojenie:

IČO: 50 465376   |   DIČ: 2120332720

                         IČ DPH SK2120332720

 

Slovenská Sporiteĺňa, a.s.
Číslo účtu: 5156990162/0900
IBAN: SK97 0900 0000 0051 5699 0162
SWIFT: GIBASKBX