Prečo rekonštruovať

 

Vytvorte si bezpečný svet elektriny a spoľahlivých komunikačných sieti.

V starších budovách je stav elektroinštalácie konzervovaný nezriedka aj 30 a viac rokov. Prirodzene, takáto elektroinštalácia nedokáže bezpečne a spoľahlivo plniť svoju funkciu v súlade s aktuálnymi požiadavkami, ktoré stanovuje norma. Jediným východiskom je rekonštrukcia. Prax však býva taká, že pri rekonštrukciách menšieho rozsahu kladieme dôraz najmä na estetické hľadisko, takže kým elektroinštalácia ukrytá pod omietkami plní svoju funkciu, necítime nutnosť ju meniť. Pri takomto prístupe je však len otázkou času, kedy inštalácia zlyhá a my budeme musieť riešiť havarijný stav, ktorému sme mohli predísť. Preto by sme si mali uvedomiť, že bezpečnosť a funkčnosť elektrickej inštalácie má svoj význam, a postarať sa o jej rekonštrukciu, kým nie je neskoro

Ako rekonštruovať

Ak nemáme patričné vzdelanie, akýkoľvek zásah do elektroinštalácie musíme zveriť do rúk odborníka – elektroinštalatéra, ktorý presne vie, ako inštaláciu vytvoriť podľa platných noriem a predpisov. V súčasnosti už vodiče a káble nekrižujú steny náhodne ako kedysi. Vedenia prednostne umiestňujeme do tzv. elektroinštalačných zón.Takto približne vieme, kde sa v stenách nachádzajú skryté vedenia, čo oceníme napríklad pri vešaní obrazov či poličiek. Všetky vedenia realizujeme v sústave TN-S. To znamená, že pri jednofázových obvodoch použijeme trojžilové káble (alebo alternatívne jednožilové vodiče) s krajným (čiernym), neutrálnym (svetlomodrým) a ochranným (zelenožltým) vodičom, pri trojfázových obvodoch päťžilové káble s tromi krajnými vodičmi. Sústava TN-S je podmienkou aj na nasadenie prúdového chrániča, ktorého použitie je v určitých prípadoch predpísané (napríklad zásuvka v kúpeľni). V kúpeľniach existujú špeciálne požiadavky na umiestnenie a vyhotovenie vedení, spínačov, zásuviek a ďalších spotrebičov

Elektrické obvody 

Kedysi stačil v byte jeden svetelný a jeden zásuvkový obvod. Dnes to už neplatí . Požiadavky na minimálny počet obvodov uvádza tab. 2. Minimálny predpísaný počet zásuviek, svetelných a iných vývodov je uvedený v tab. 3 a 4. Z tabuliek vidno, že napríklad v kuchyni by malo byť aspoň päť zásuviek. Iste, počet elektrických spotrebičov v modernej kuchyni je veľký – svoju zásuvku potrebuje chladnička, umývačka riadu, mikrovlná rúra, varná kanvica, prípadne kávovar, nehovoriac o množstve drobných spotrebičov, ktoré do zásuviek pripájame dočasne – mixéry, krájače, hriankovače… Uvedený počet zásuviek z tab. 4 preto musíme považovať za minimálny a v skutočnosti by sme mali pamätať na dostatočnú rezervu, zohľadniac individuálne požiadavky konkrétnej domácnosti

Dá sa rekonštrukciou ušetriť elektrická energia?

Súčasné ceny elektrickej energie dávajú pomerne slušné východiská na úspory energie. Niekedy stačí vymeniť žiarovky za úspornejšie kompaktné žiarivky, takéto opatrenie by však malo byť len dočasné. Ak plánujeme rekonštrukciu elektroinštalácie, mali by sme sa nad úsporami energie vážnejšie zamyslieť. Pri osvetlení rátame s čo najväčším využitím účinných lineárnych žiariviek alebo najnovšie s využitím LED svietidiel, ktoré sú vhodnejšie ako kompaktné žiarivky s päticou E 27 určené na priamu náhradu žiaroviek. Žiarivkové svietidlá sú podstatne účinnejšie ako rôzne bytové svietidlá z tmavých materiálov. Známe problémy s mihaním svetla, „kancelárskou“ farbou svetla a pod. sú dnes už dávno prekonané. Žiarivky v kombinácii s modernými elektronickými predradníkmi poskytujú stabilné svetlo teplej farby, musíme si len vedieť vybrať vhodný typ žiarivky a svietidla