Bezpečný svet elektriny

Posted on Leave a comment

Vytvorte si bezpečný svet elektriny a spoľahlivých komunikačných sieti.V starších budovách je stav elektroinštalácie konzervovaný nezriedka aj 30 a viac rokov. Prirodzene, takáto elektroinštalácia nedokáže bezpečne a spoľahlivo plniť svoju funkciu v súlade s aktuálnymi požiadavkami, ktoré stanovuje norma. Jediným východiskom je rekonštrukcia. Prax však býva taká, že pri rekonštrukciách menšieho rozsahu kladieme dôraz najmä […]